DIENSTEN. LeQuid treedt voor jou en jouw onderneming op in de volgende gebieden of takken van dienstverlening

Waar houden wij ons mee bezig?

 • Wij lopen vooruit op juridische oplossingen ter bescherming en ontwikkeling van het vermogen van zakenlieden en ondernemers.

Wat bieden wij?

 • Kennis opgedaan in grote kantoren.
 • Concurrerende vergoedingen en succesvergoedingen.
 • Snelle reactie.
 • Betrokkenheid.
 • Resultaatgerichtheid.

Waarom?

 • Gebruikmaken van kansen.
 • Beperken van risico’s.
 • Stabiele en opeisbare overeenkomsten.
 • Bescherming van activa (materieel en immaterieel).
 • Vermijden van rechtszaken.
 • Vermijden van boetes.

Voor wie?

 • Ondernemers.
 • Werkgeversorganisaties.
 • Business Schools, universiteiten.
 • Multinationals in Spanje.
 • Nationale ondernemingen in het buitenland (Brazilië, Benelux).
 • Risicokapitaalmaatschappijen.
 • Bedrijven die diensten verlenen op het gebied van nieuwe technologieën en/of telecommunicatie (Technologiebedrijven).

Explore our presentation

“Wanneer we niet weten naar welke haven wij ons begeven, zijn alle winden ongunstig voor ons… Voordat we afvaren, zullen we eerst praten”

LeQuid treedt voor jou en jouw onderneming op in de volgende gebieden of takken van dienstverlening:

1. A clean slate

A comprehensive solution articulated by LeQuid (lawyers who are specialized in Social Enterprises and Business Law) that offers a quick and effective remedy for crisis situations, illiquidity or insolvency, so that you can look into the future and capitalize as soon as possible on new opportunities.

 • Second opportunity.
 • Refinancing, Restructuring, Sale and Purchase of companies in difficulties and/or productive units.
 • Conflict resolution of partners and blockade of companies.
 • Responsible, social and sustainable re-entrepreneurship.
 • Liquidity; asset liquidation (heritages, joint marital basis, co-ownership), complaint management and credit recovery.

If you want to START WITH A CLEAN SLATE, call us (++34 91 418 43 52) and expose your case for free.

2. Planning
 • Familieprotocol
 • Vermogensbescherming
 • Partnerschapovereenkomsten
 • Maatschappijen
 • Verantwoordelijkheid van beheerders
 • Belastingadvies (nationaal en internationaal belastingrecht)
3. Zakelijke ondersteuning
 • Huur of koop van kantoren
 • Medewerkers van de zakenman (Distributeurs, bemiddelaars, ZZP’ers)
 • Leveranciers en verschaffers
 • Bescherming van activa (materiële en immateriële)
 • Marketing online
 • Terugvordering van schulden
 • Belastingadvies
 • Financieringsovereenkomsten
4. Revisie
 • Bewaking van gelieerde ondernemingen
 • Juridische controle (Due Diligence) en Corporate Compliance
 • Bewaking van overeenkomsten
 • Belastingadvies
5. Transacties
 • Aanschaf van maatschappijen of activa
 • Fusies en joint ventures
 • Toetreding van nieuwe partners
 • Fondsenwerving
 • Belastingadvies
6. Herstructurering
 • Herstructurering (zowel binnen als buiten het raamwerk van overeenkomsten met schuldeisers)
 • Ontbinding en vereffening (zowel binnen als buiten het raamwerk van overeenkomsten met schuldeisers)
 • Reorganisatie van bedrijven en ondernemingsgroepen
 • Afstoot van productieve entiteiten
7. Oplossing van geschillen
 • Voorkomen en minnelijk schikken van geschillen tussen bedrijven en particulieren
 • Uiteengaan van partners
 • Nationale en internationale arbitrage
 • Bemiddeling en alternatieve benaderingen voor de oplossing van geschillen
 • Civiele, handels-, arbeids-, administratieve procedures en overeenkomsten met schuldeisers
8. Effectenmarktenrecht
 • Effectenemissies
 • Alternatieve beurzen
 • Beursgangen
 • Fondsen en beleggingsmaatschappijen
 • Dienstverlenende beleggingsbedrijven
 • Securitisatie
9. Nieuwe technologieën en telecommunicatie
 • Advies over en opstellen van computercontracten, softwareproductie en/of -licenties, dienstverlening via internet, IP-technologie, cloud, SAAS-model, hosting, housing, SLA´s, urgentieplannen, circuits, glasvezel, delen van infrastructuur, internet, telecommunicatie en nog veel meer.
 • Advies over de interconnectie van netwerken, gereguleerd aanbod (OBA, ORLA, AMLT, OIR, MARCO en NEBA), datadiensten (Adsl, Vdsl etc.), spraakdiensten (RTB, RDSI en VoIP) en ORLA –circuits (Ethernet en snel Ethernet).
 • Advies over de nummering van mobiele telefoons en vaste landlijnen (geografisch, nomadisch, korte nummering en nummering van intelligente netwerken).
 • Beroepsprocedures, geschriften en algemene machtigingen voor dienstverlening ten aanzien van de CMT of andere administratieve instanties zoals de SETSI, gemeentebesturen etc.
 • Jaarlijkse belastingaangifte betreffende telecommunicatie.
10. Naleving en e-administratie
 • Advies over naleving van de normen, risico’s en veiligheid. SGSI en ISO-normen (ISO 27001).
 • Advies en verdediging in geval van aanklachten met betrekking tot bescherming van consumenten.
 • Juridisch advies over concurrentievraagstukken. Wetsovertredingen en computerfraude.
 • Advies over de elektronische handtekening, elektronische facturering, elektronisch bewijs van ontvangst, e-Overheidsdiensten (Wet 11/2007) en overheidsopdrachten.
11. E-commerce en gegevensbescherming
 • Aanpassing van het bedrijf aan de toepasselijke wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.
 • Juridisch advies in procedures over piraterij en oneerlijke mededinging op internet.
 • Auditservice voor websites en aanpassing aan de LSSI en LOPD.
 • Dienstverlening op het gebied van bescherming en regeling van onderscheidingstekens (merken) op internet.
 • Advies op het gebied van beeldrecht en audiovisuele rechten.
 • Juridisch advies over online spellen (Gokken en wedden).
 • Juridisch advies over sociale netwerken, sociale media compliance (SMC) en reclame op internet.
 • Advies op het gebied van intellectueel eigendom op technologisch gebied (domeinnamen, intellectueel eigendom van software, databases etc.).
12. Familierecht
 • Echtscheidingsprocedures op gemeenschappelijk verzoek of op tegenspraak.
 • Verzoek om voorlopige voorzieningen.
 • Convenant echtscheiding (alimentatie, woning, verdeling van de gemeenschap van goederen).
 • Opstellen van huwelijkse voorwaarden.
 • Tenuitvoerlegging van vonnissen bij niet-nakoming.
 • Internationale kinderontvoering.
 • Verzoek tot instelling van een beschermingsbewind, curatele en mentorschap.
 • Gerechtelijke vaststelling van het vaderschap.
 • Bescherming van minderjarigen.
 • Familie mediation.
12 + 1. Film- en audiovisuele bereik van LeQuid
De laatste Jaren is de filmindustrie een van de belangrijkste focuspunten voor investering en productie geworden, zowel in binnen- als buitenland. De sector zit in de lift en is bezig zich aan te passen aan de nieuwste technologieën en nieuwe behoeften van de markt. Dit betekent dat in een bloeiende sector goede economische en artistieke prestaties kunnen worden neergezet, mits bepaalde richtlijnen worden gevolgd en de nodige voorzorgsmaatregelen worden getroffen.

In Spanje is een nieuwe Wet op Film ingevoerd, die weliswaar niet erg toegankelijk is voor onafhankelijke producties, maar desondanks de mogelijkheid biedt om voor belangrijke steun in aanmerking te komen als het project op de juiste manier wordt opgesteld en gepresenteerd.

Film beweegt zich steeds meer in de richting van het Noord-Amerikaanse model; ondersteuning door middel van belastingaftrek en de mogelijkheid investeerders aan te trekken of hun interesse te wekken aan de hand van rendement en de internationale uitbuiting van films.

In dit opzicht verkeren wij in de positie diensten in de verschillende stadia van een project aan te kunnen bieden:

 • Scriptanalyse en consultancy.
 • Analyse, consultancy en ontwikkeling van het economische model.
 • Budgetanalyse en consultancy.
 • Analyse, consultancy en aanbevelingen voor het technische en artistieke team.
 • Aanbevelingen over filmmateriaal op de set.
 • Analyse en consultancy over locaties.
 • Dienstverlening op het gebied van preproductie en filmen voor nationale en internationale producties.
 • Analyse en consultancy over coproducties.
 • Opzetten van bedrijfsstructuren voor filmprojecten.
 • Financiële en belastingstructuren van projecten.
 • Opzetten van projecten met als doel in aanmerking te komen voor overheidssteun in Spanje.
 • Consultancy om Europese en Internationale steun te verkrijgen.
 • Kostenbeheer voor productie en filmen.
 • Advies over het verkrijgen van privé-investeringen.
 • Consultancy over distributie en nationale en internationale verkoopagenten.
 • Consultancy over het verkrijgen van toegang tot nationale en internationale filmfestivals.
 • Juridisch en belastingadvies over filmprojecten.
 • Juridische dienstverlening en consultancy over auteursrechten.

 

14. Ondersteunende beheerdiensten
• Begeleiding van overgang

• Externe sturing van projecten

• Uitbesteding van diensten via implants

• Ondersteuning van het leidinggevend team voor de uitvoering van specifieke projecten

15. Financial Consultancy
 • Consultancy on attracting partners and/or investors.
 • Consultancy on how to obtain aid and subsidies.
 • Public and private loans.
 • Participating loans.
 • Issuance of loans and obligations.
 • Consultancy on the globalisation of the Company and establishment overseas.
 • Advice for investors to identify investment grade companies.
 • Financial, technological and market due diligence.
 • Negotiating with Business Angels and Venture Capital Companies and Private Equity.
 • Negotiating with Universities, Technological Centres, Incubators and Accelerators.

Más información:

16. Visual Contracts
 1.  Omzetting van de contracten van de entiteit met klanten, leveranciers, medewerkers in “Visuele contracten”

   

 2. Contractbeheer; verlenging, opzegtermijnen, periodieke verplichtingen, beëindiging, bijstelling van prijzen naar boven of naar beneden zoals overeengekomen

   

 3. Omzetting van de statuten, partnerovereenkomsten en aandeelhoudersovereenkomsten in “Visuele contracten”

   

 4. Beheer van de naleving van de statuten, partnerovereenkomsten en aandeelhoudersovereenkomsten; informatie- en deelnamerechten, oproepen, vergaderingen, meerderheden, overeenkomsten, toepassing van het resultaat, rechten en plichten

   

 5. Nieuwe methodologie voor de documentatie en uitleg van notulen, documenten en andere mededelingen van het bedrijf

   

 6. Schema’s en follow-up van contractuele, administratieve, buitengerechtelijke en gerechtelijke procedures

   

 7. Conflictpreventie

   

 8. Ondersteuning en beheer van alternatieve systemen voor conflictoplossing

Contact.

15 + 5 =

GRATIS eerste online consultVertel ons over uw zaak en een specialist van LeQuid J. Dutilh advocaten zal zo snel mogelijk reageren.