Maak Corporate Compliance en Corporate Governance tot jouw kenmerk en draag bij aan het succes van je bedrijf

Meer weten

We begeleiden u bij het opzetten van duurzame managementsystemen voor uw bedrijf (blijvend, winstgevend, ethisch, verantwoord), met inachtneming van de wet:

Corporate Compliance, Corporate Governance, gegevensbescherming, juridisch adviseur en/of secretaris van de Raad van Bestuur.

Wees proactief in het beheer van de duurzaamheid van jouw bedrijf

Wij helpen je bij de definiëring van verantwoordelijkheid en het beheer van de eisen voor Corporate Governance en Compliance zodat deze voor alle betrokken afdelingen toegankelijk zijn.

Voer de ethiek van je bedrijf en communiceer hierover

Wij helpen je en ontwerpen samen met jou de ethische code van jouw bedrijf, zodat je over de nodige beleidslijnen en procedures beschikt wanneer er beslissingen moeten worden genomen.

Train je werknemers in het compliancebeleid

Wij staan je bij tijdens de scholing van je werknemers. Deze moeten weten en begrijpen wat de cultuur van de organisatie inhoudt en wat de ethische grenzen zijn.

Volg een op risico gebaseerde aanpak voor het beheer van naleving

Hierbij moet worden vastgesteld waar zich de grootste risico’s bevinden binnen de organisatie. Vervolgens moeten deze risico’s worden geprioriteerd, beheerd en bewaakt.

Schrijf ons om te weten hoe

Onze methodologie voor de uitvoering van Corporate Compliance

Definitie van het protocol

Werk met de directie, raad van bestuur en de rest van de belanghebbenden om de strategische doelstellingen te bepalen. Vaststellen wat de belangrijkste risicogebieden van het project zijn.

Gezamenlijk ontwerp van het duurzaamheidsplan

Met inbegrip van de protocollen, ethische en gedragsprocedures en -codes in overeenstemming met het doel van de organisatie.

Ontwerp van de juridische structuur

Beheermodellen, financiële middelen, meldkanalen en alle elementen die samen de Corporate Compliance vormen

Begeleiding

Trainingssessies ter begeleiding en inspirerende lezingen om de noodzakelijke kennis over duurzaamheid te versterken.

Waarom deze dienstverlening?

 

Een bedrijfsmodel op basis van duurzame criteria stelt het bedrijf in staat te anticiperen op wijzigingen in de regelgeving, de prestaties te verbeteren door een efficiënter hulpbronnenbeheer en het minimaliseren van de operationele en reputatierisico’s die samenhangen met zijn activiteiten. Daarnaast betekent het een verbetering van het imago, wordt waarde gecreëerd en blijven talent en het corporate merk behouden. Bovendien is het bedrijf beter in staat te reageren op mogelijke veranderingen in het bedrijfsmodel of in de omgeving. Het is eenvoudiger naar kansen te zoeken en de relatie met zijn belanghebbenden wordt beter.

Onze partners voor de dienstverlening

LeQuid en ANGARAVECA hebben een strategische alliantie opgezet om deze diensten met betrekking tot sociale innovatie, bedrijfsinformatie en duurzaamheid te verlenen. Hierdoor zijn wij in staat uw cliënten over een zo goed mogelijke service te adviseren, op elk moment hun behoeftes en verwachtingen te analyseren, en hen helpen te groeien om op dit vlak een boegbeeld binnen de sector te zijn.

ANGARAVECA is een firma die zich bezighoudt met sociale innovatie en strategisch design en werd opgericht in 2013. De firma staat bedrijven bij in de opbouw, communicatie en opleiding over sociale innovatieprojecten.

ANGARAVECA maakt onderdeel uit van het Creatieve Industrienetwerk (CIN), en de Bedrijvenassociatie voor de Triple Balance SANNAS. Een baanbrekende firma binnen de associatie voor de promotie van de Economie van het Algemeen Belang.

PROPÓSITO Y VALORES DE SANNAS

Empresas con ánimo de cambio.

“…Voorkeur voor een merk om het ethische gedrag ervan en niet alleen om de eigenschappen van het product. Dit is geen sciencefiction, maar een trend die steeds sterker wordt …”

Rebeca Grynspan voor dagblad El País

Algemeen Ibero-Amerikaans Secretariaat